http://todentrotiszois.blogspot.com

http://todentrotiszois.blogspot.com
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΑΣ ΚΥΜΟΘΟΗ© Νότα Κυμοθόη

ΓΝΩΜΗ

"ΩΣ ΑΕΙ ΤΟΝ ΟΜΟΙΟΝ ΑΓΕΙ ΘΕΟΣ ΩΣ ΤΟΝ ΟΜΟΙΟΝ"
Όμηρος, Οδύσσεια

Όπως πάντοτε τον όμοιον οδηγεί ο Θεός ως τον όμοιον
(Απόδοση Νότα Κυμοθόη)


Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2011

Το "ΧΡΕΟΚΟΠΗΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ", Γράφει η Νότα Κυμοθόη 2011


                              photo by N.Kimothoi
Το
"ΧΡΕΟΚΟΠΗΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ"
Γράφει η Νότα Κυμοθόη 2011


Τελικά ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΕΦΤΑ
ή
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ?..

Αυτή είναι μια μεγάλη απορία για όσους ακούμε όλα αυτά τα ΣΕΝΑΡΙΑ εντός κι εκτός Ελλάδος
σχετικά με τα οικονομικά της χώρας Ελλάδα.
Υπάρχουν κάποιες αντιφατικότητες σε όλη αυτή τη μεγάλη ιστορία ή φιάσκο ή αλήθεια...
Ιδού η μεγάλη απορία.


Σκέψη 1η) Σε ποιους χρωστάει η Ελλάδα και αν χρωστάει, γιατί χρωστάει?


Σκέψη 2η) Αν η Ελλάδα χρωστάει, τότε υπάρχει μεγάλο οικονομικό πρόβλημα, το οποίο δημιούργησαν όλοι οι Υπουργοί Οικονομικών και όχι μόνον, που έχουν υπηρετήσει την
ελληνική οικονομία μετά την αντιπολίτευση.


Σκέψη 3η) Υπάρχει ένας "σάπιος" μηχανισμός που λειτουργεί με τα ίδια "σάπια" άτομα σε ίδιες θέσεις ή διαφορετικές, μέσα στα κόμματα, μέσα στα Υπουργεία και μέσα στις Τράπεζες
(Τράπεζα Ελλάδος μήπως;).
Εφ' όσον απλά ΥΠΑΡΧΟΥΝ  και με τη συμβολή τους κινούν τα νήματα προς ΑΥΤΗ ΤΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΝΟΣ ΧΡΕΟΥΣ που είναι υπαρκτό ή δεν είναι αλλά μας λένε πως
ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ και πρέπει να ληφθούν μέτρα κάλυψής του...


Σκέψη 4η) Όταν λένε οι Πολιτικοί μας Ελλάδα, εννοούν την Τράπεζα της Ελλάδας; 
Οι Τράπεζες Κυβερνούν αυτή τη χώρα ή η εκλεγμένη Κυβέρνησή της? 


Σκέψη 5η) Πως μπορεί ένας Υπουργός Οικονομικών να έχει κύρος στη χώρα που ασκεί Οικονομική Πολιτική, όταν κατηγορείται για ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  τα οποία το 2009 κατήγγειλε η  κα Γεωργαντά  και παραιτήθηκε από τη θέση της στην Ελληνική Στατιστική Αρχή?
Πως βασίζει τους φόρους που επιβάλει στο λαό σε αυτό το ΨΕΥΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΡΕΟΥΣ και βυθίζει τα ελληνικά νοικοκυριά σε μαρασμό κι έναν όμορφο λαό σε εξαθλίωση; 

Κι όλα αυτά, όταν δια στόματος Πρωθυπουργού Γ.Α.Π. ακούσαμε να διατυμπανίζει: ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ!..
Φυσικά υπάρχουν...και χαιρόμαστε γι' αυτό, όπως καμαρώνουμε
για τον αυτοκρατορικό τρόπο λειτουργίας
των γραφείων του κου Βενιζέλου μετά από
το Δημοσίευμα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως
στις 4/8/2011. 
Διαβάστε:
Αριθμ. 1/11 (ΦΕΚ 1763 Β/4-8-2011): Σύσταση Πολιτικού Γραφείου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και ενιαίων θέσεων ειδικών συμβούλων – συνεργατών, μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και αποσπασμένων υπαλλήλων του Δημοσίου ή Νομικού Προσώπου του Δημοσίου Τομέα.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 55 παράγραφοι 1, 3, 4 και 6, 56, 57 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την «Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Τ.Α΄/22.4.2005).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 22, παράγραφος 3 του Νόμου 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Τ.Α΄/27.11.1995).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2011 (ΦΕΚ 145/Τ.Α΄/17.06.2011) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»....
4. Τις διατάξεις του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Τ.Α΄/7.10.2009) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» μετατροπή του Υπουρείου Μακεδονίας-Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας-Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας-Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».
5. Την απόφαση με αριθ.2/56591/0020/3-8-2011 με την οποία έχει εγγραφεί νέος φορέας στο Υπ. Οικονομικών.
6. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 447.640 ευρώ περίπου, για το τρέχον οικονομικό έτος 2011895.280 ευρώ περίπου για το 2012 και 895.280 ευρώ περίπου, για καθένα από τα επόμενα έτη. Οι δαπάνες αυτές θα καλυφθούν, όσον αφορά στο τρέχον οικονομικό έτος από πιστώσεις του εκτελούμενου προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών (Ε.Φ. 23-730 ΚΑΕ ομάδων 0200,0500,0700,0800 και 1000).
Κατά τα επόμενα έτη, η προκαλούμενη δαπάνη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που εγγράφονται κατ’ έτος για το σκοπό αυτό στον ανωτέρω προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
1. Συνιστάται από 17.06.2011 Πολιτικό Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης για να επικουρεί στο έργο του τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης του οποίου η θέση συστάθηκε με το π.δ. 63/2011 (ΦΕΚ 145/Τ.Α΄/17.06.2011).
2. Στο ως άνω Πολιτικό Γραφείο συνιστώνται για την εκπλήρωση του σκοπού του 10 (δέκα) θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και 5 (πέντε) ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών.
3. Στο ως άνω Πολιτικό Γραφείο για την εκπλήρωση του σκοπού του,αποσπώνται μέχρι 5 (πέντε) υπάλληλοι του Δημοσίου ή Νομικού Προσώπου του Δημόσιου Τομέα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Αυγούστου 2011
Σκέψη 6η) Είμαστε όλοι χαρούμενοι σε αυτή τη χώρα για όλα όσα μας συμβαίνουν?
Σκέψη 7η) Ποιός ή Ποιοί Πολιτικοί ορίζουν τις τσέπες μας? Είμαστε δούλοι ή ελεύθεροι?
Σκέψη 8η) Υπάρχει η ΕΛΙΤ της Οικονομίας των Ελλήνων Εφοπλιστών, οι οποίοι ναυπηγούν
πλοία αυτή την εποχή, ναι ή όχι? Και γιατί παρακαλώ τα έχουν με ξένες σημαίες κι όχι ελληνικές?
Πόσοι Έλληνες μετέφεραν τις εταιρείες τους στην Πολωνία, στην Κροατία, στην Αλβανία και στη Βουλγαρία;
Σκέψη 9η) Ανήκουμε στο κράτος ή στους εαυτούς μας? Τι σχέση έχει του καθενός "το βιός" με τα
χρέη του εκάστοτε Υπουργείου που δημιουργήθηκαν από τους εκάστοτε Υπουργούς,
 για προϊπολογισμούς και δαπάνες, δίχως να ερωτηθεί ο γέρος τσοπάνης, η γριούλα αγρότισσα, 
ο νέος άνεργος, η μεσόκοπη μάνα και ο μανάβης της γειτονιάς? Τι φταίνε οι απλοί- καθημερινοί άνθρωποι κι ο ελληνικός λαός ώστε να πληρώσει τους ΚΛΕΦΤΕΣ οι οποίοι έχουν εξαφανιστεί?
Σκέψη 10η) Το ποιος αγαπάει αυτή τη χώρα και το ποιος δεν την αγαπάει, γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά.  ΚΟΥΡΑΣΤΗΚΑΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΡΙΠΑΙΖΟΥΝ με τα τερτίπια τους πότε ο ένας και πότε ο άλλος
πολιτικός, δημιουργώντας ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΧΑΟΣ στην Ελλάδα.
Σκέψη 11η) Αν οι Εταίροι της Ε.Ε. είναι πράγματι ΕΤΑΙΡΟΙ, τότε ας αποκτήσουν όλες οι χώρες ΜΙΑ γραμμή οικονομίας κι όχι να υπάρχει αυτή η διαφορά σε μισθούς και συντάξεις και φορολογία. Για όλα τα προϊόντα που παράγονται από χώρες της Ε.Ο.Κ.  και μέσα στις χώρες της Ε.Ο.Κ., ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΆΡΧΕΙ ΦΟΡΟΣ, αλλά να υπάρχει για τα εισαγόμενα από άλλες χώρες εκτός Ε.Ο.Κ.

ΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΕΔΩ ΚΙ ΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΟΙ "σοφοί" της Ε.Ε. ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΟ ΠΟΝΤΙΚΙ!..

ΦΩΤΙΖΟΥΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΡΑ
ΑΣ ΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ ΜΑΖΙ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΩΤΙΣΜΕΝΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΑΣ ΒΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥΣ ΤΩΡΑ ΕΔΩ
ΑΣ ΒΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΣ ΤΩΡΑ ΕΔΩ
ΓΙΑ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΛΙ ΟΛΗ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ
ΟΠΟΥ ΕΙΧΕ ΚΑΙ ΕΧΕΙ!..

ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ
ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΦΩΣ
Νότα Κυμοθόη

Δεν υπάρχουν σχόλια: