http://todentrotiszois.blogspot.com

http://todentrotiszois.blogspot.com
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΑΣ ΚΥΜΟΘΟΗ© Νότα Κυμοθόη

ΓΝΩΜΗ

"ΩΣ ΑΕΙ ΤΟΝ ΟΜΟΙΟΝ ΑΓΕΙ ΘΕΟΣ ΩΣ ΤΟΝ ΟΜΟΙΟΝ"
Όμηρος, Οδύσσεια

Όπως πάντοτε τον όμοιον οδηγεί ο Θεός ως τον όμοιον
(Απόδοση Νότα Κυμοθόη)


Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2008

Νότα Κυμοθόη "Η ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ"


                                                                                       φωτ.1.
         

                                                                                     φωτ.2.

                                                                                       φωτ.3.

                                                               φωτ.4.


Νότα Κυμοθόη "Η ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ"*

" Ελθέ Πνεύμα Άγιον και πέμψον Ουράνιον Σου φωτός απαύγασμα
Ελθέ Πάτερ πενιχρών, Ελθέ δότερ δωρεών, Ελθέ φως των καρδιών
Παρακλήτορ άριστε, Ψυχοδοχεύ βέλτιστε, Γλυκεία ανάψυξις
Μόχθου η ανάπαυσις, Καύματος η χλίανσις, Πένθους παραμύθιον
Ω φως τρισμακάριστον τα έγκατα έμπλησον, Πιστών δεομένων Σου
Άνευ θείας Σου βουλής εν ανθρώπω επί γης αβλαβές ουδέν έστι
Το ρυπαρόν έκπλυνον, το ψυχρόν εκθέρμανον, το πλανηθέν ζήτησον
Δος τοις Σοι λατρεύουσι και επιθαρρεύουσι χάριν την επτάδωρον
Δος της αρετής μισθόν, σωτηρίας δος καρπόν, δος χαράν αιώνιον
Αμήν!"

Η υπόσχεση του Ιησού Χριστού στους μαθητές του, εκπληρώνεται και εν μέσω πλήθους κόσμου φανερώθηκε το Πανάγιο Πνεύμα με δυνατή βοή "Δυνάμεως εξ ύψους κατήλθε και ώφθησαν αυτοίς διαμεριζόμεναι γλώσσαι ωσεί πυρός, εκάθεσέ τε εφ' ένα έκαστον αυτών και επλήσθησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και ήρξατο λαλείν ετέρας γλώσσαις καθώς το Πνεύμα εδίδου αυτοίς αποφθέγγεσθαι" (Πραξ. Αποστ. 2, 3-4), ώστε να μεταμορφωθούν οι απλοί ψαράδες και μαθητές του σε Αποστόλλους του λόγου του Θεού. Βρίσκονταν εκεί 120 άνθρωποι από διαφορετικούς λαούς, φυλές και γλώσσες όταν κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα για να κάνει τους ψαράδες Πανσόφους! Μίλησε στη γλώσσα του καθενός και μιλάει ως τις ημέρες μας στη γλώσσα του καθενός! Η Πεντηκοστή είναι η ημέρα οπού έγινε Δωρεά έκχυσις Αγίου Πνεύματος και από την επομένη οι φωτισμένοι Απόστολλοι ίδρυσαν την εκκλησία του Θεού σε όλη τη γη. Ίδρυσαν την εκκλησία της Τριαδικής Θεότητος, του Ενός Θεού και δια φανερώσεώς του την ημέρα της Πεντηκοστής γεννήθηκε ο νέος περιούσιος λαός του Θεού σε μια Αγία Εκκλησία όπου διαμένει το Άγιο Πνεύμα. Σε μια εκκλησία οπού έχει Δύναμη τον ίδιο Τριαδικό Θεό που παρευρίσκεται την ώρα τελέσεως της Θείας Λειτουργίας.
Ο Τριαδικός Θεός είναι ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Τι σημαίνει όμως αυτη η σύσταση;
1)Πατήρ=αγέννητος κι αναίτιος. Δηλαδή δεν έχει από κανέναν την αιτία της ύπαρξής του.
2)Υιός=προέρχεται από τον Πατέρα εκπορευτής. Δηλαδή είναι γέννημα του Πατρός, δίχως να παρεμβάλεται χρόνος μεταξύ της αγεννησίας του Πατρός και της γεννήσεως του Υιού.
3)Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που εκπορεύεται από τον Πατέρα και προβάλλεται από τον Πατέρα δίχως να παρεμβάλεται χρόνος μεταξύ της αγεννησίας του Πατρός, της γεννήσεως του Υιού και της εκπόρευσής του.
Δηλαδή ΠΑΤΗΡ -ΥΙΟΣ -ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ=ΙΔΙΑ ΦΥΣΗ, ΙΔΙΑ ΟΥΣΙΑ, ΙΔΙΑ ΔΟΞΑ, ΙΔΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Γιαυτό λέμε ότι ο ΘΕΟΣ είναι ΟΜΟΤΙΜΟΣ, ΟΜΟΤΑΓΗΣ, ΣΥΝΑΡΧΟΣ, ΑΪΔΙΟΣ.
Η λογική του ανθρώπου, αλλά και οι ανθρώπινες έννοιες και λέξεις είναι αδύνατες να διατυπώσουν το μυστήριο του Τριαδικού Θεού! Μόνο η Πίστη διατυπώνει το μυστήριο και η Πίστη δεν εξηγείται, δεν εμφυσείται, δεν εξαφανίζεται! Οι Άγιοι Πατέρες έζησαν το μυστήριο με την αποκαλυπτική εμπειρία, όπως ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος που ομολογεί για τρία φώτα που τον περιέλαμψαν και γράφει: "ΟΥ ΦΘΑΝΩ ΤΟ ΕΝ ΝΟΗΣΑΙ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΤΡΙΣΙ ΠΕΡΙΛΑΜΠΟΜΑΙ. ΟΥ ΦΘΑΝΩ ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΕΛΘΕΙΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΙ".
Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός αποκάλυψε το μυστήριο της Αγίας ομοουσίου, ομοδόξου και ομοδυνάμου Τριάδος, όταν είπε στους μαθητές του ότι: " Το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα και στέλνεται από Αυτόν τον Ίδιον μέσου εμού σε εσάς" (Ιωαν. ιε΄, 26) κι εδώ έχουμε την απάντηση που αναζητάμε ότι δηλαδή Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ. Ο Πατήρ είναι απροσδεής και γεννά προ πάντων των αιώνων, αϊδίως, ίσον με τον εαυτό του Θεό που ονομάζει Υιό και ίσον εκπορεύει Θεό, το Άγιο Πνεύμα, δίχως να χωριστεί η Θεότητα με τη διαίρεση των Προσώπων, αλλά είναι ενωμένη ασυγχύτως με την απαρίθμηση της Τριάδος!

* Νότα Κυμοθόη "Η ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ"
Νότα Κυμοθόη© Nota Kimothoi
artnotakymothoe
Copyright:Νότα Κυμοθόη 2008
Άδεια Creative Commons
Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

© Nότα Κυμοθόη


ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ
ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ
Νότα Κυμοθόη

Δεν υπάρχουν σχόλια: