http://todentrotiszois.blogspot.com

http://todentrotiszois.blogspot.com
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΑΣ ΚΥΜΟΘΟΗ© Νότα Κυμοθόη

ΓΝΩΜΗ

"ΩΣ ΑΕΙ ΤΟΝ ΟΜΟΙΟΝ ΑΓΕΙ ΘΕΟΣ ΩΣ ΤΟΝ ΟΜΟΙΟΝ"
Όμηρος, Οδύσσεια

Όπως πάντοτε τον όμοιον οδηγεί ο Θεός ως τον όμοιον
(Απόδοση Νότα Κυμοθόη)


Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2008

ΝΟΤΑ ΚΥΜΟΘΟΗ "ΤΟ ΛΑΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΕΚΑΟΧΤΟΥΡΑΣ" ΠΑΡΑΜΥΘΙ 1994

                                          φωτογραφία Νότα Κυμοθόη


ΝΟΤΑ ΚΥΜΟΘΟΗ


"ΤΟ ΛΑΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΕΚΑΟΧΤΟΥΡΑΣ"

ΠΑΡΑΜΥΘΙ 1994
Η γιαγιά μου, έλεγε ένα παραμύθι κάθε φορά οπού ερχόταν μια δεκαοχτούρα στον κήπο μας, έτσι το αφηγούμαι κι εγώ, από τότε οπού...κάποιες πεθερές κατηγορούν τις νύφες τους ή τις αγαπημένες των υιών τους.
"Πριν πολλά-πολλά χρόνια, ήταν μια πανέμορφη κοπέλα, αξιολάτρευτη, χαρούμνεη και καλή νοικοκυρά.
Πολλά παληκάρια απ΄το χωριό της την ποθούσαν κι όλες οι γυναίκες (πεθερές) την ήθελαν για νύφη τους, αλλά η κοπέλα έλεγε πως μόνον έναν θα παντρευτώ, που θα κερδίσει την καρδιά μου.
Την καρδιά της όμορφης κοπέλας, κέρδισε ένα παληκάρι, το οποίο και παντρεύτηκε , παρά τις αντιρρήσεις της μητέρας του.
Η πεθερά τυφλωμένη από μεγάλη ζήλεια και εγωισμό, αλλά και παθολογική αγάπη για τον υιό της, δεν κατανοούσε τίποτα. Μήτε έβλεπε  πόσο πολύ αγαπιόντουσαν οι δυο νέοι κι έκανε τα πάντα για να τους χωρίσει.
Ανάγκαζε την υπάκουη νύφη της που με σεβασμό στην ηλικία της πεθεράς, έκανε ένα σωρό δουλειές, εκείνη, δηλαδή η πεθερά της βάλθηκε να την αναγκάζει να κάνει περισσότερες, ώσπου ν' αγανακτίσει και να φύγει.
Η κοπέλα υπέμενε καρτερικά, όλες τις δοκιμασίες, όλες τις ταπεινώσεις, όλη την αχαριστία της κακιάς πεθεράς, για την αγάπη του άντρα της.
Μια ημέρα, η πεθερά της ζήτησε να φτιάξει 18 καρβέλια και να τα έχει έτοιμα.
Πράγματι η κοπέλα τα είχε έτοιμα ως το μεσημέρι.
Τότε η αντίζηλος πεθερά της, πήρε το ένα καρβέλι, το έκρυψε και κατηγόρησε τη νύφη στον υιό της ότι το έφαγε, τονίζοντας μάλιστα… πως είναι φαγού, κλέφτρα, αλλά και σπάταλη και δε σέβεται την οικογένεια που μπήκε.
Η καημένη νυφούλα βρέθηκε μπερδεμένη στης πεθεράς την δόλια συμπεριφορά.
Ο αγαπημένος της σύζυγος και άνδρας της, πίστεψε τη μάνα του κι η κοπέλα από την αδικία φώναζε …δεκαοχτώ…δεκαοχτώωω…
Μάταια όμως…ο άνδρας της , που δεν αποφάσιζε μόνος του, αλλά οι αποφάσεις τους βασίζονταν στις αποφάσεις των γονιών του …δεν έδωσε καμιά σημασία στην σύζυγό του.
Το κορίτσι …τρελάθηκε κι ο Θεός την λυπήθηκε, μεταμορφώνοντάς την σε πουλί…την δεκαοχτούρα.
Είχα ακούσει αυτό το παραμύθι κι από μια άλλη γιαγιά, Μικρασιάτισσα, που έλεγε:
"Μια φορά κι έναν καιρό μια μάνα είχε δεκαοχτώ παιδιά , κι  αναγκάστηκε μια ημέρα να τα αφήσει όλα σε μια φίλη της, για να πάει στην πόλη (Κωνσταντινούπολη), που ήταν η μάνα της άρρωστη.
Επιστρέφοντας , βρήκε την φίλη της νεκρή.
Κάποιος της είχε κλέψει τα παιδιά της κι απελπισμένη γυρνούσε παντού , ψάχνοντάς τα και φωνάζοντας δεκαοχτώ φορές καλώντας το κάθε ένα με το όνομά του. Αλλά δεν τα βρήκε ποτέ κι έψαχνε παντού, φωνάζοντας δεκαοχτώ φορές τα ονόματά τους...
Αλλά ο Θεός την λυπήθηκε, την μεταμόρφωσε σε πουλί, με το χαρακτηριστικό κελάηδημά της...
Νότα Κυμοθόη, 1994 αφηγήσεις παραμυθιών/
Of South Kymothoi narratives: "The crowing of Collared Doves", 1994
My grandmother told a fairy tale each time a dove came to our garden, so the telling myself, since broth ... some in-laws blame their brides or their favorite sons.
"Before many many years, she was a beautiful girl, adorable, charoumnei and good housewife.
Many palikaria disappeared from the village of longing and all women (laws) they wanted for their bride, but the girl said that only one will marry, who will win my heart.
At the heart of the beautiful girl, won a palikari, which he married, despite the objections of his mother.
The mother blinded by great jealousy and selfishness, but also pathological love for her son, did not understand anything. Neither saw how much love both young and did everything to separate them.
Lead the obedient bride of that with respect to the age of the mother-took a bunch of jobs, that, that the mother of the forces began to make more, until n 'aganaktisei and leave.
She patiently endured all the trials, all the humiliations, all the ingratitude Kakia mother-for the love of her husband.
One day, the mother asked her to make 18 loaves and have them ready.
In fact the girl had finished as noon.
Then the rival mother, took a loaf, and accused hid the bride's son that ate, stressing indeed ... that is phage thief, but also wasteful and does not respect the family came.
Poor nyfoula found matted Stis mother-fraudulent behavior.
Her beloved husband and husband, believed the mother and the girl cried from injustice ... eighteen ... dekaochtooo ...
In vain ... her husband, who did not decide on his own, but their decisions were based on the decisions of his parents ... he paid no attention to his wife.
The girl went crazy ... and God took pity on, transforming it into a bird ... the dove.
I had heard this story and another grandmother, Asia Minor, saying:
"Once upon a time a mother had eighteen children, and had a day to leave them all in a friend to go to the city (Istanbul), who was the mother of the sick.
Returning, he found his friend dead.
Someone had stolen her children and desperate turn around everywhere, searching and shouting eighteen times calling each by name. But he never found and searched everywhere, shouting eighteen times their names ...
But God took pity, transformed her into a bird, with the characteristic of singing ...
Nota Kymothoi, 1994 fairy tales /


Νότα Κυμοθόη "Το λάλημα της δεκαοχτούρας" Παραμύθι 1994© Nότα Κυμοθόη

Άδεια Creative Commons


Δεν υπάρχουν σχόλια: